Bewegingsonderwijs aan ZML

€42,50
Levertijd: Op voorraad

Wat willen we de leerlingen in de lessen bewegingsonderwijs op een school voor zeer moeilijk lerenden (ZML) leren? Welke activiteiten maken de leerprocessen mogelijk en hoe kan de vakleraar hierbij de passende leerhulp geven?

In Bewegingsonderwijs aan ZML worden 12 leerlijnen beschreven met daarbinnen een vergelijkbare bewegingsuitdaging. Deze leerlijnen zijn uitgewerkt in 29 bewegingsthema’s met daarbinnen activiteiten uitgewerkt naar vijf verschillende niveaus. Op deze manier kunnen alle leraren in het ZML-onderwijs activiteiten kiezen voor iedere groep met leerlingen tussen de 4 en 18 jaar, ook die groepen met erg grote onderligen verschillen.

Speciale aandacht is besteed aan de leerlingen met geringe bewegingsmogelijkheden en leerlingen in een rolstoel. De beschrijving van de uitgangspunten voor het bewegingsonderwijs aan ZML levert essentiële bouwstenen voor de legitimering van het vak op de school en samen met de methodisch-didactische uitwerking van de leerlijnen is het een belangrijke basis voor het vakwerkplan op de school. De beschrijving van het bewegingsgedrag op verschillende niveaus en de uitwerking van tussendoelen maakt passend onderwijs voor iedere leerling mogelijk.

Bewegingsonderwijs aan ZML geeft hiermee veel handreikingen voor de vakleraar op ZML-scholen en studenten in de opleidingen.

0 sterren op basis van 0 beoordelingen